PŘIJMEME RECEPČNÍ

Do našeho týmu přijmeme recepční . Více informací na srytr@cordeus.cz

VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE – PRACOVIŠTĚ DETOXIKACE

Máte hlubší zkušenosti z oblasti detoxikace, je téma očisty těla vaší vášní, chtěli byste se stát součástí našeho skvělého týmu v centru trvalého zdraví Cordeus a rozvíjet své poslání a odbornost? Baví vás inspirovat druhé a pomáhat jim při detoxikaci? V našem týmu odborníků a terapeutů nabízíme příležitost na pracovišti detoxikace a hydrocolon terapie.

Kalendář akcí

<< Kvě 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Nejbližší akce

Poslední novinky

Zasílání novinek

Novinky a kalendář akcí na Váš email

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Pro uzavřené kurzy, open class, permanentky – tělocvična, meditační místnost

Od 1. 9. 2017

Základní informace o kurzu:

1. Přihlášení

a. Osobně v recepci Centra trvalého zdraví Cordeus a.s. ve 3. nebo 4. patře.
b. Telefonicky nebo e-mailem si můžete místo v kurzu rezervovat. Rezervace jsou evidovány v pořadí jejich uskutečnění a nabývají platnosti okamžikem zaplacení kurzu.
c. Kurzovné je nutné uhradit před začátkem kurzu.

2. Konání kurzů

Kurzy se řídí rozvrhem, vyhlášeným před začátkem běhu. Konání kurzů odpadá ve dnech, na něž připadají termíny státních svátků nebo v případě onemocnění lektora. Organizátor si vyhrazuje právo na změny ve smyslu níže uvedeném těchto podmínek.

3. O případných provozních změnách bude klient včas informován.

4. Druhy kurzů

Kurzy Centra trvalého zdraví Cordeus a.s. jsou pololetní, vždy v sezónách září – leden a únor – červen a prázdninové červenec – srpen. Klient však může začít i v průběhu kurzu. Cena za pololetní kurz zahrnuje lekci jedenkrát týdně (55 nebo 90 minut.)

5. Lekce označené jako OPEN CLASS je možné platit jako jednotlivé hodiny případně je možno si zakoupit cenově zvýhodněné permanentky. Uzavřené kurzy se platí před započetím kurzu v celé výši.

6. Úroveň kurzů pro dospělé, pokud není specifikována, je pro začátečníky až mírně pokročilé.

7. Cena kurzu

Před zahájením kurzu má klient možnost zúčastnit se ukázkové lekce, která se platí jednotlivě, seznámit se s provozním řádem, bezpečnostními pokyny a dalšími informacemi týkajících se kurzu. Plnou cenu kurzu klient zaplatí po ukázkové lekci. Ceny jsou určovány dle aktuálního ceníku.

8. Platnost permanentky:

Klient si zakoupí zvýhodněnou permanentku na:

10 lekcí platnost je vyznačena na permanentce
Nevyčerpané a neomluvené návštěvy se neproplácí ani nijak nenahrazují (více viz. bod č.10 – omluvy)
Platnost permanentky není možné prodlužovat ani převádět lekce do dalšího období

9. Další pokračující kurz nebo nová permanentka se platí před zahájením dalšího kurzu.

10. Nový účastník si může zakoupit permanentku i v průběhu kurzu. Klient zaplatí poměrnou část kurzovného (140,- Kč za lekci)

11. Náhrady pro kurzy open class:

Lekci lze nahradit v jiném, předem dohodnutém termínu, nejpozději však do ukončení platnosti kurzu, nebo platnosti permanentky. Jinak nevyčerpané lekce propadají. Termíny náhradních lekcí, kdy mohou klienti přijít vyčerpat omluvenou lekci jsou k dispozici na recepci. Klient si předem telefonicky zjistí, zda je v jejich „náhradním“ termínu v kurzu volná kapacita, pokud ano, mohou se dostavit a lekci vyčerpat. Lekce z permanentky může čerpat i jiná osoba než vlastník permanentky.

12. Náhrady pro uzavřené kurzy:

V uzavřených kurzech není možnost náhrad ani převodu lekcí do dalšího kurzu

13. Stornovací podmínky:

Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. O vrácení kurzovného či jeho zbývající části je možné žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo v případě úrazu účastníka, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Vrácení kurzovného závisí na rozhodnutí vedení společnosti a není na ni právní nárok.

14. Okolnosti bránící konání kurzu:

Při vzniku nepředvídatelných okolností ze strany Centra trvalého zdraví Cordeus a.s., bránících konání kurzu, je situace řešena následovně:
a. pokud je lekce zrušena do 30 minut po jejím začátku, lze tuto lekci opětovně vyčerpat v náhradním termínu či částku za tuto lekci odečíst při platbě na další období
b. pokud je lekce zrušena po více jak 30 minutách jejího průběhu, nemá klient nárok na její další náhradu, jelikož větší část lekce již aktivně proběhla

15. Ochrana majetku účastníků kurzů:

Pro zvýšení prevence při vzniku škod z důvodů krádeže by neměli účastníci kurzů přinášet s sebou na lekce cenné věci ani větší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos mají, je nutné vzít je s sebou do tělocvičny nebo k bazénu, kde výuka probíhá. Nenechávejte cenné předměty v šatně. Za odložené věci nepřebíráme zodpovědnost.

16. Obecná ustanovení:

Centrum trvalého zdraví Cordeus a.s. si vyhrazuje právo bez náhrady škody vyloučit z kurzu účastníka, který úmyslně nebo vědomě poruší pravidla provozního řádu, bezpečnostních pokynů či obchodní etiky, nebo ji jakýmkoli způsobem zneužije.

17. Kurzu se mohou zúčastnit pouze zdravé osoby.

V Praze 1. 9. 2017  Cordeus a.s. – Centrum trvalého zdraví, Na Dlouhém lánu 11, 160 00 Praha 6